home | contact
 
 
 
 
 
 

Visie

Bij de activiteiten van ROKO Vastgoed staat de mens centraal in het gebruik van het vastgoed in haar omgeving.

De ontwikkeling en de exploitatie van het vastgoed is gericht op een duurzaam gebruik over de langere termijn, waarbij transformatie voor het huisvesten van nieuwe functies mogelijk moet zijn over de levensduur.

Het economisch denken is van groot belang waarbij de ontwikkeling en de exploitatie gericht zijn op een verantwoord niveau van de “lifecycle cost”.

Bij ROKO Vastgoed zijn alle activiteiten doelgericht en praktisch van aard maar alles in het teken van een goede dienstverlening naar en samenwerking met de opdrachtgever.

ROKO Vastgoed is een betrouwbare partner tijdens de ontwikkeling en realisatie van vastgoed voor veelal lange periode welke een project vergt.